Håvard Brennhovd

haavard@skoddestudio.no

Fotograf, daglig leder og medeier i Skodde.

Master i Dokfilm og Journalistikk ved Høgskulen i Volda.

Erli Heldal Hagen

erli@skoddestudio.no

Fotograf, grafisk ansvarlig og medeier i Skodde. 

Bachelor i Media, IKT og Design ved Høgskulen i Volda. 

@ SKODDE STUDIO AS, LILLEHAMMER, NORWAY